Инсталиране на Dictport под GNU/Linux

от Явор Коларов <kolarov@net-bg.net>


Този файл съдържа напътсвия за инсталиране на Dictport под GNU/Linux, но може да бъде полезен и при други UNIX-подобни операционни системи.

1. От какво имате нужда

Dictport
Последната версия на Dictport, както и допълнителна информация за проекта можете да намерите на официалната страница на Dictport -- http://dictport.sourceforge.net. Dictport се разпространява в .jar файл. В момента, когато пиша това ръководство, файлът с последната версия е dictport-1.2.jar.
Java среда 1.3
Dictport е Java приложение и за да може да го използвате, ще имате нужда от работеща Java среда. За GNU/Linux се предлагат няколко варианта, които се разработват, но две от тях са в най-завършен стадии. Те са част от Sun JDK и IBM JDK. Информация за инсталирането им ще намерите на съответните web-места. Ако нямате намерение да разработвате Java софтуер, можете да изтеглите само пакетът JRE (Java Runtime Environment), който Ви е напълно достатъчен, за да използвате Dictport.

2. Инсталиране на Dictport

На практика веднага щом сте изтеглили програмата, можете да я пуснете извиквайки:


java -jar dictport-1.2.jar

(в случай че сте в директорията, в която е и файла)

Вие най-вероятно ще разполагате с по нова версия, не 1.2 така, че ще трябва да смените dictport-1.2.jar със името на .jar файла, който сте изтеглили.

Но това не е най-удобният начин. Вие сигурно предпочитате да стартирате речника с dictport или dp от shell, или да си сложите иконка в Gnome или KDE. Можете да направите това по няколко начина:

2.1 Създавате кратък скрипт, който стартира java

Първо преместете .jar файла на Dictport в избрана от вас директория. Ако имате администраторски привилегии, го сложете на място, където всички потребители имат права за четене -- например в /usr/local/share. В зависимост от маската за правата на новосъздадените файлове, може потребителите на системата да нямат права за четене върху .jar файла. За да се уверите, че всичко ще е наред, напишете в конзола:


chmod a+r /usr/local/share/dictport-1.2.jar

(или както сте нарекли файла)

Ако сте просто абикновен потребител някъде в своята home директория (аз използвам /home/javor/apps). След това напишете кратък скрипт, който да извиква java -jar cъс съответния файл. Например:


#!/bin/bash
java -jar /usr/local/share/dictport-1.2.jar

Този скрипт трябва да се съхрани в пътека, която е в PATH на всички потребители -- например /usr/local/bin ако инсталирате като root. Ако инсталирате като потребител, това трябва да бъде директория, в която имате достъп за писане и е във Вашия PATH (при мен това може да е /home/javor/bin). Ако сте именували скрипта dp сега ще можете да стартирате Dictport с dp. Сега трябва да направите скрипта изпълним:


chmod a+rx `which dp`

(dp трябва да е в PATH)

2.2 Ако използвате bash

Вие можете също така просто да добавите alias, който да стартира Dictport. Трябва да добавите ред от вида:


alias dp='java -jar /usr/local/share/dictport-1.2.jar'

във ~/.bashrc и ще можете да стартирате Dictport с dp.

3. Проблеми

Ако срешнете проблеми, проверете дали JDK 1.3 или по-нов е правилно инсталиран, като пуснете някоя примерна Java програма. Проверете също дали не сте объркали пътеката до Dictport .jar файла. За да използвате Dictport пълноценно, трябва да имате кирилизиран X. Ако имате проблеми с кирилизацията, можете да проверите в българските GNU/Linux места:

Ако все още не можете да се справите с X, попитате в някои български GNU/Linux пощенски списък. Разбира се, можете да проверите за допълнителна информация на страницата на Dictport http://dictport.sourceforge.net.


Последна промяна на документа: 19 септември 2000