Otto's Dictionary Port to Java 2 Platform

screenshot

1. Новини

2. Цел

Този порт се опитва да пресъздаде оригиналният Английско-Български двупосочен речник на Панайот Яназов (Ото) върху Java 2 Plaftorm. Речникът се изпълнява на всяка система, която поддържа Java 2. Това означава, че с лекота може да се използва върху GNU/Linux, Solaris, OS/2, и пр.

Портът е написан "на чисто" и не е взаимстван оригиналния Win32-базиран код на Ото. Затова пък форматът и съдържанието на речниковата база са напълно идентични с оригинала.

Портът се развива самостоятелно, като отделен проект, и засега не реализира всички възможности на оригинала. Например, базата все още е read-only, т.е. не може да се добавят и изтриват думи, не може да се редактират съществуващи. Оригиналният речник реализира писането в речниковата база като променя файловете от поддиректорията си (dict). Но тъй като се предполага, че портът ще се изпълнява на платформи, различни от Windows 95/NT, не може да се разчита на това, че по време на изпълнение ще се разполага с права за писане върху директорията с инсталирания софтуер. Затова трябва да се проектира и реализира някакво друго решение.

Интересуващите се могат да посетят работната страница на проекта dictport при SourceForge. Там се предлагат много ресурси, включително и CVS достъп до най-актуалния изходен код. Кодът в CVS хранилището може да бъде по-нов от този, предлаган за сваляне като пакет. Затова пък най-вероятно е нестабилен и се препоръчва само за доброволците, които искат да вземат участие в проекта.

2.1. Пощенски списък

За да сте в течение с работата по речника, можете да се абонирате за пощенския списък за анонси. Забележете, че в този пощенски списък не се организират дискусии, а само се получават новини за новите версии на софтуера, т.е. трафикът е изключително нисък.

3. Screenshots

  1. Dictport като plugin за jEdit (57k)
  2. Настройките на Dictport, интегрирани в диалога Global Options на jEdit (55k)

4. Документация

Все още няма достатъчно документация за проекта. Защо не споделите опита си и не напишете документ? Той ще бъде поставен в тази секция. Например, как сте инсталирали Dictport върху Windows? А върху OS/2? Можете също да изпращате корекции и подобрения на съществуващите документи.

5. Сваляне

"Dictionary Port to Java"
Файл Версия Размер Съдържание
dictport-1.2.jar 1.2 ~ 3.35 MB Речникът като изпълнимо приложение и plugin за jEdit.
dictport-src-1.2.tar.gz 1.2 ~ 87 KB Изходен код и Javadoc документация.

5.1. Въпросник

Под коя операционна система използвате Dictport? Отделете време за да попълните краткия въпросник.

6. Благодарности

6.1. Коментари?

Всякакви въпроси и коментари са добре дошли. Пишете до Калоян Доганов <kaloian@users.sourceforge.net>


OpenBG Ring: [ prev5 | << | ? | Join | # | >> | next5 ]


24-09-2000